Deprem Yardım

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ ( GTS )

GTS,GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ, GTS Nedir, Türkiye GTS uyguluyormu, GSP, Generalized System of Preferences, UNCTAD, AB, GSP REFUND, ABD gts ürün listesi, ABD GSP ürün listesi, GTS uygulayan ülkeler, refund kime ödenir, refund ödemeleri nasıl geri alınır
GSP, Generalized System of Preferences


1968 yılında toplanan 2. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) sonucunda alınan kararlarla. Ekonomik olarak gelişmiş ülke statüsünde yer alan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerden yapılacak ithalatlarda, vergi alınmaması yada minimum oranda tutulması suretiyle, bu ülkelerin sanayi gelişimine katkıda bulunmak ve dünya ticari sistemiyle entegre olmalarını sağlamak amacıyla bir yol haritası belirlendi.

1970 yılında ise Ticaret ve Kalkınma Konseyinin kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra sanayileşmiş ülkeler, önceliği en az gelişmiş ülke statüsündeki ülkelere vererek GTS uygulamalarına başlamışlardır. (www.ihracat.co)

GTS Nedir

GTS temel mantığı, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretinin arttırılması için, bir diğer ülkenin belirli ürün gruplarında ithalat vergilerini kaldırarak veya düşürerek, gelişmekte olan ülkelerden yapılan ihracatlara vergi avantajı sağlaması, bu şekilde gelişmekte olan ülkenin daha uygun fiyatlarla ihracat yaparak, dış ticaret kapasitesini arttırmasının önünğn açılmasıdır. 

Gelişmekte olan ülkelere yönelik GTS avantajı daha çok sanayi mallarına yönelik sağlanır, burada temel amaç bu ülkelerde sanayi malları üretiminin ve ihracatlarının arttırılmasına destek olmaktır. Bu  amaçla, gelişmiş ülkeler, bu ülkelerden yaptıkları ithalatta bir gümrük muafiyeti öngören bir sistem olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamaktadırlar. Kimi durumlarda ülkeler “karşılıklılık” esası ile karşılıklı gümrük muafiyetleri sağlarlar. GTS'de durum farklıdır. GTS ile tanınan muafiyet tek taraflıdır. (www.ihracat.co)

Türkiye'de GTS

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında, ülkemiz tarafından, mevcut sanayi ve ticaret kapasiteleri sınırlı ülkelere karşı tanınan tek taraflı gümrük vergisi tavizlerinden hangi mal ve hizmet gruplarını kapsadığı ve hangi ülkelerin bu kapsama alınacağı, İthalat Rejimi Kararı ile tespit edilmiştir. GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II sayılı Listede "GTS Ülkeleri" sütununa işlenerek yürürlüğe konulmuştur. GTS'den yararlanacak Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yaralanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü). ve En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü.), sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK: 3A, EK: 3B ve EK: 3C sayılı Listelerde belirtilmiştir. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu Listelerde belirtilen ülke menşeli eşyaların ithalatında uygulanır.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-4.htm

(GTS) kapsamında gelişmekte olan ülkelerden ithal edilecek sanayi mallarına uygulanan vergilerin tek taraflı olarak sıfırlanmasını yada minimize edilmesini öngören kanun kapsamında hangi mal grubu ve bunların ait oldukları sektörlerin olduğu İthalat Rejimi Kararı EK: 4'te belirtilmiştir.
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, Resmi Gazete
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-4.htm


(GTS) kapsamında Türkiye’ye yapılacak ithalatlarda, ithalatı yapılan ürüne "tercihli rejimden doğan vergi muafiyeti uygulanabilmesi için, ihracatı gerçekleştiren ülkedeki yetkili makamlarca hazırlanan ‘’Form A Menşe Belgesi"’nin, Türkiye'deki ithalatçı firmaya gönderilmiş olması ve ithalatçı tarafından gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere, yetkilendirdiği gümrük müşavirine teslim edilmesi ve ithalat beyannamesinin buna uygun olarak açılması gerekmektedir.


Avrupa Birliği ve GTS

Avrupa Birliği tarafından otonom olarak uygulanan (GTS) belirli dönemler için geçerli olmakta, bu dönemler sonunda sistem, uygulamada görülen aksaklıklar ve gelişmeleri yansıtacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. 

Bu bağlamda, GTS kapsamına alınan bir ülkenin AB pazarında göstermiş olduğu 3 yıllık ticaret performansına bağlı olarak GTS ile sağlanan tercihli giriş imkanı askıya alınabilir veya daha önce askıya alınan tercihli giriş imkanı tekrar yürürlüğe sokulabilir. 

AB kriterlerine göre, 3 yıl ardarda Dünya Bankası kriterlerine göre kişi başına düşen milli geliri, milli geliri yüksek ülkeler statüsüne giren ülkeler sistemden çıkarılır. Bir başka kriter ise, GTS’den yararlanan bir ülkenin belli başlı 5 sektörde AB’ye yönelik ihracatı, aynı sektörde tüm diğer ülkeler tarafından GTS kapsamında AB’ye yapılan toplam ihracatın %75’ini geçerse, terfi mekanizması uygulanmaktadır. 

AB bir diğer kriter olarak GTS den daha avantajlı şartlarla ticaret yapma imkanı sunulan bir ülkenin GTS kapsamına alınamayacağını, eğer bu kapsamda ise, daha avantajlı olan diğer anlaşma uyarında GTS den çıkarılacağını belirtir. (www.ihracat.co)


gts, gsp

TÜRKİYE’YE GTS KAPSAMINDA PREFERANS VEREN ÜLKELER

  • ABD
  • AVUSTRALYA
  • JAPONYA
  • KANADA
  • RUSYA FEDERASYONU (Güncel Durum Kontrol Edilmeli)
  • YENİ ZELANDA
ABD, Gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere, belirli ürün gruplarında ABD ye yapacakları ihracatlar için GTS uygulamaktadır. 2012 yılında aralarında 43 tanesi en az  gelişmiş ülke kapsamında olmak üzere toplam 128 ülke, ABD ye, ABD gümrüklerinde herhangi bir ithalat vergisi alınmadan GTS kapsamındaki ürünlerle sınırlı olmak kaydıyla ihracat yapabilecektir. 

Aralarında ülkemizin de bulunduğu 85 gelişmekte olan ülke 3511 kalem ürün için GTS den yararlanmaktayken, 43 az gelişmiş ülke  (LDCs) bu 3511 kalem ürüne ek olarak, sadece bu ülkelere tanınan 1.464 kalemlik ek bir listede GTS uygulamasından yararlanmaktadır. GTS uygulaması her yıl sona erme tarihinden evvel ABD Senatosuna yeniden sunulmakta ve senatonun kabulünün ardından ABD Başkanı tarafından onaylanacak bir Yasa ile bu süre uzatılmaktadır. 

GTS Sona erme tarihi itibarı ile eğer yasa Başkan atrafından imzalanmamış ise, ABD gümrüğü, ABD li ithalatçılardan o ürün grubunda ihracatçı ülke sınıfına göre alınması gereken gümrük vergisini tahsil edecektir ancak Başkanın onayından sonra, daha önce tahsil edilen gümrük vergileri “Refund” uygulaması ile ithalatçılara geri ödenir. (www.ihracat.co)
GTS kapsamında EUR.1 Hazırlanmasına yönelik tebliğ
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150520-1.htm%C2%A0

ABD, GSP Refund (Geri ödeme)

Bu konuda dikkat edilmesi gerkeen husus şudur. ABD li ithalatçıların çoğu yaygın olarak DDP teslim şekline göre ticaret yapar, yani ihracatçı, gümrük vergileri, navlun dahil tüm masrafları karşılayarak, ürünü ABD li ithalatçının adresine teslim edilecek şekilde satmıştır. Yani GTS uygulamasının yürürlükte olmadığı bir tarihe denk gelirse gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaktır. 

GTS uygulaması tekrar yürürlüğe girdiğinde, ABD gümrüklerince tahsil edilen vergiler geri ödenir ancak kural gereği ithalatçıya ödenir, bu durumda ihracatçının geriye dönük bu GTS ödeme uygulamasını takip etmesi ve ithalatçıyı haberdar ederek, eğri ödenecek vergiyi talep etmesi gerekir.

ABD, GSP (GTS) kapsamındaki ürünlerin listesi, aşağıdaki linkten kontrol edilebilir.
ABD - GSP Ürün listesi: https://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp GTS (GSP) Dünya Ticaretine Etkileri


- Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimini desteklemek,

- Ekonomik kalkınmayı teşvik etmenin daha etkili bir yolu olarak, mali yardım yerine ticareti teşvik etmek,

- Gelişmekte olan ülkeleri ihracat yapmaya teşvik etmek

- Gelişmekte olan ülkelerin dış pazarlara açılarak,  ticaretin serbestleşmesini teşvik etmek.


YORUM

Ad

AVRUPA BİRLİĞİ,11,E-TİCARET,23,EKONOMİ,68,FAKTORİNG,3,FİNANS,12,FRANCHISE,2,FUAR,4,GÜMRÜK,15,HUKUK,1,İHRACAT,103,İŞ FİKİRLERİ,11,İTHALAT,52,KALİTE,4,KİŞİSEL GELİŞİM,22,KOBİ,2,KURUMLAR,9,LOJİSTİK,27,MARKA,5,MEVZUAT,24,NAKLİYE,10,OTOMOTİV,3,PAZARLAMA,36,SERBEST BÖLGE,1,SİGORTA,3,SOSYAL MEDYA,12,TEDARİK ZİNCİRİ,5,TEKNOLOJİ,12,TİCARET HUKUKU,1,TÜRKİYE,2,ÜLKE ANALİZİ,28,ÜRÜN ANALİZLERİ,26,YURTDIŞI SEYAHAT,3,
ltr
item
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu: GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ ( GTS )
GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ ( GTS )
GTS,GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ, GTS Nedir, Türkiye GTS uyguluyormu, GSP, Generalized System of Preferences, UNCTAD, AB, GSP REFUND, ABD gts ürün listesi, ABD GSP ürün listesi, GTS uygulayan ülkeler, refund kime ödenir, refund ödemeleri nasıl geri alınır
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhudYVil6DDVanSeh7B4H2wPZUsiLKWE8rJQnyc7G4P-YtlhIyKYq_Np91vyd8RODVw9SOG1VLMbaBflaFDj8M0-0Mtw_1Z2wNSlLzaihscffVGl-DQhGizIYBkdYnp8ab-Dwvz38WxdJ8/s640/GTS1.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhudYVil6DDVanSeh7B4H2wPZUsiLKWE8rJQnyc7G4P-YtlhIyKYq_Np91vyd8RODVw9SOG1VLMbaBflaFDj8M0-0Mtw_1Z2wNSlLzaihscffVGl-DQhGizIYBkdYnp8ab-Dwvz38WxdJ8/s72-c/GTS1.jpg
www.ihracat.co | ihracat ithalat bilgi platformu
https://www.ihracat.co/2016/10/genellestirilmis-tercihler-sistemi-gts.html
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/
https://www.ihracat.co/2016/10/genellestirilmis-tercihler-sistemi-gts.html
true
3505829693616648502
UTF-8
Tüm Gönderiler Yüklendi Gönderi Bulunamadı HEPSİNİ GÖR Devamı Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Tarafından Ana Sayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Hepsini Gör TAVSİYE EDİLEN ETİKET ARŞİV ARAŞTIR TÜM GÖNDERİLER Eşleşen İçerik Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cts Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Agu Eyl Eki Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan daha eski Takipçiler Takip ÖZEL İÇERİK ADIM 1: Bir sosyal ağda paylaşın ADIM 2: Sosyal ağınızdaki bağlantıya tıklayın Tüm kodları kopyala Tüm kodları seç Tüm kodlar panoya kopyalandı Metin kopyalaNAMIYOR, lütfen kopyalamak için [CTRL] + [C] (veya Mac’li CMD + C) tuşlarına basın. Table of Content