19.07.2017

DENİZYOLU İHRACAT NAVLUN DESTEKLERİ

afrika, ortadogu navlun destek


Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan navlun dahil ihracatlar için sağlanan Navlun Desteği 2016/6 sayılı “İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” ile Ekonomi Bakanlığı tarafından duyuruldu.
İhracatçı firmalar 2017 yılında gerçekleşmiş olan konteyner taşımalarına dair, Bakanlıkça açıklanan listede yer alan ülkeler için belirlenen azami destek oranında navlun iadesi alabilecekler.

ortadogunavlun destek

Navlun desteği, navlun fatura tutarının %20 sinden fazla olamaz


2016/6 sayılı, ihraç faturalarına navlun desteğine dair Başvuru süreci
Bulundukları bölgelerdeki İhracatçı Birliklerine üye ihracatçı firmalar. 2017 yılına dair Ocak, Şubat ve Mart ayları için aylık bazda geriye yönelik başvuru dosyası hazırlayabilecek. Sonrası için üçer aylık dilimler halinde örneğin Nisan-Mayıs-Haziran dönemi için Tek bir dosya hazırlayarak başvuruda bulunabilecekler.

Başvuru süresi navlun fatura tarihinden itibaren en geç 6 aydır dolayısıyla bu noktada özellikle yılın ilk aylarında yapılmış ihracatlara dair, listede açıklanan ülkelere, navlun dahil yani C ve D grubu incoterms içeren bir ihracat sevkiyatı olan firmalar başvuru dosyalarını zaman aşımına uğramaması için acilen yapmalı. Başvuru dosyalarının aylık ve üçer aylık ayrımları yapılırken  vedop sisteminde yer alan “intaç tarihi” leri dikkate alınmalıdır.

2016/6 sayılı, ihraç faturalarına navlun desteği Başvuru Merkezleri
Başvurular firmaların üyesi olduğu İhracatçı Birliğine yapılır. İhracatçı Birliklerinde şu an için başvuru yapılacak ilgili birim; “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi İşlemleri” birimidir. Ortadoğu ve Afrika ülkeleri için sağlanan bu navlun desteği şu an için 01.01.2017  -  31.12.2017 tarihleri arasındaki ihraç taşımalarını kapsayacak şekilde açıklandı. 2018 de bu desteğin devam edip etmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı (www.ihracat.co)

2016/6 sayılı, ihraç faturalarına navlun desteği Denizyolu Taşımacılığı Navlun Desteği için Gerekli Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi (Her dönem için ayrı ayrı, 2017 ilk 3 ay için aylık sonrası için 3 aylık)
2- İhracat Faturası (1 nolu nüsha teslim edilecek, tüm işlemler bittikten sonra geri alınacak.)
3- İhracat Beyannamesi (mükellef nüshasının (sarı nüsha)aslı teslime dilecek, tüm işlemler bittikten sonra geri alınacak.)
4- Navlun Faturası fotokopisi (e-fatura ise ayrıca xml dosyası ilgili uzmana mail atılmalı)
5- Navlun Faturası bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu (bankadan kaşe ve imzalı)
6- Denizyolu Konşimentosu fotokopisi (B/L)
7- İhraç malının varış noktasına ulaştığını belgeleyen, nakliyeci tarafından hazırlanacak kaşe imzalı doküman.
8- Başvuru Tablosu (ek5 nolu tablo, her ay için ayrı ayrı doldurulmalı, tabloda istenilen tüm bilgiler beyannameki ilgili alanlardan kontrol edilerek, beyannamede yazdığı gibi doldurulmalı)İhracat Navlun Destekleri Başvuru Evrakları:
İhracat navlun destekleri başvuru evraklarını pdf olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz
Navlun destekleri evrak seti

Bir seferliğe mahsus firma dosyası açmak için teslim edilmesi gereken belgeler
Bu belgeler her dosya için ayrı ayrı değil sadece ilk kez navlun desteği başvurusu yapan firmalardan talep edilecek:
1- Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi)
2- İmza Sirküleri (aslı gösterilerek fotokopisi teslim edilecek)
3- Beyanname (ek2 nolu belge şirket yetkilisinin imzası ve kaşeli olmalı)
4- Taahhütname (ek5 nolu belge şirket yetkilisinin imzası ve kaşeli olmalı)
5- SGK dan alınacak Türkiye geneli ve ihale olmayan işler ile ilgili borç durum belgesi

2016/6 sayılı, ihraç faturalarına navlun desteği Başvuru Sonrası işlemler ve başvuru takibi
İhracat navlun desteğine ilişkin dosyanızı İhracatçı birliğinde ilgili masaya teslim ettikten sonra, her dosya için (aylık veya üçer aylık başvuru dosyalarınıza dair) ayrı ayrı takip numarası veriliyor. 

Dosyalara dair bir eksiklik veya harici evrak talebi olursa Bakanlığın firmaya yaptığı bildirim tarihi itibarı ile  3 ay içerisinde eksiklikleri tamamlaması gerekmektedir. Dosyalarla ilgili talepler firmalara, firmaların başvuru dosyasında belirttiği KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adreslerine yapılacaktır, dolayısıyla bu adreslerin düzenli olarak kontrol edilmesinde fayda var. (www.ihracat.co)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder