19.03.2018

ABD DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ

ABD ticaret açığı

ABD başkanı Donald Trump’ın Mart  başında duyurduğu, çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirileceğine yönelik açıklama, uluslararası ticari dengeleri bozacak bir hamle. Ürettiğinin 4 katı çelik ithal eden ve üretim miktarı 2000 yılı ile karşılaştırıldığında 112 milyon tondan 86 milyon tona gerilemiş olan ABD, bu kararla çelik ithalatını sınırlayıp cari açığını azaltmayı hem de üretimi arttırıp bu alandaki istihdamı arttırmayı planlıyor.


ABD de çelik endüstrisinde 2000 yılında 135 bin kişi istihdam edilirken, 2016 yılında bu rakam 83 bin kişiye düşmüştü. Avrupa birliği başta olmak üzere, ABD’nin global ortakları benzer ek vergi kararları ile misilleme yapmaya başlarsa ülkeler arasında korumacı vergilerden doğan  ticaret bariyerleri oluşacak.

ABD Dış ticaret dengesi
Rafine edilmiş petrol, soya fasulyesi, mısır ve yarı iletken üretim makineleri, ABD nin, ürün bazında ihracat ithalat rakamları incelendiğinde, Otomobiller, ham petrol ve akıllı telefonlar ABD'nin en büyük ticaret açığı verdiği ürünler listesinde ilk üç sırayı alıyor.

ABD’nın ticari açığı 2010’da 690,2 milyar USD iken, son 8 yılda %25 artarak 2017 de 862,7 milyar USD ‘ye ulaştı. Ticaret açığı bir önceki yıl yani 2016’da 797,8 milyar USD idi, yani 1 yılda ticaret açığı %8,1 büyüdü. Trump iktidarında ABD’nin izlediği agresiz ve tek taraflı ticari kararların geri planında ABD ‘nin hızla büyüyen dış ticaret açığını yavaşlatma gayretleri var.


ABD'nin en çok dış ticaret fazlası verdiği ürünler
 • İşlenmiş petrol ürünleri: 29,9 milyar USD (2010 yılından beri 15.5 milyar USD düşüş)
 • Soya fasulyesi: 21,2 milyar USD (2010 yılından beri %15.3 düşüş)
 • Sıvılaştırılmış Petrol gazları (LPG) : 10.8 milyar USD (2010 yılından beri 13.5 milyar USD düşüş)
 • Yarı iletken yapmak için makineler: 9.7 milyar USD (2010 yılından beri %43.5 artış)
 • Kömür, kömürden elde edilen katı yakıtlar: 9,2 milyar USD (2010 yılından beri %11 artış)
 • Mısır: 9,1 milyar USD (2010 yılından beri %6,6 düşüş)
 • Altın (işlenmemiş): 8,7 milyar USD (2010 yılından beri % 195.2 artış)
 • Fındık: 7 milyar USD (2010 yılından beri %88 artış)
 • Pamuk (kartsız, rahatsız): 5,8 milyar USD (2010 yılından beri %1.6 artış)
 • Buğday: 5,4 milyar USD (2010 yılından beri %12.4 düşüş)

Amerika’nın ihraç ettiği işlenmiş petrol yağları ve petrol gazları hala önemli ve başı çeken kalemler olmasına rağmen 2010 yılı ile kıyaslandığında, işlenmiş petrol ürünlerinde yaklaşık %50, sıvılaştırılmış petrol gazları ticaretinden doğan yıllık ticaret fazlasında ise %100’den fazla düşüş var.
Altın ihracat/ithalat istatistiklerinden doğan gelirde %195 lik fındıkta ise % 88'lik artış yaşanmış.

 abd ithalat rakamları

ABD'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ürünler
Aşağıda listelenen 10 ürün kategorisi, ABD'nin 2017 dış ticaret açığının 525,1 milyar USD’lik bir kısmına tekamül ediyor. ABD ithal ettiği ham petrol ürünlerini, işleyerek, işlenmiş petrol ürünü olarak ihraç ediyor olsa da, otomobil, akıllı telefon, bilgisayar gibi kalemlerde sadece iç piyasanın tüketimine yönelik ithalat yapılıyor. Bu ürünler ABD ekonomisinde dış ticaret açığının hızla büyümesine neden olan başlıca kategoriler.
 • Otomobiller: -126 milyar USD (2010'dan bu yana %63 artış)
 • Ham petrol: - 117.2 milyar USD (2010'dan bu yana %-55.7 düşüş)
 • Akıllı telefonlar dahil olmak üzere telefon sistemi cihazları: - 79,1 milyar USD (%63.3 artış)
 • Bilgisayarlar, optik okuyucular: - 59,6 milyar USD (%25,6 artış)
 • İlaç karışımları dozajda: - 44,9 milyar USD (%67.8 artış)
 • Muhtelif mobilyalar: - 22.4 milyar USD (%65.5 artış)
 • Otomobil parçaları / aksesuarları: - 21.7 milyar USD (%102.7 artış)
 • Koltuklar (berber / dişçi koltuğu hariç): - 20.4 milyar USD (%63.4)
 • TV alıcıları / monitörleri / projektörleri: - 19,8 milyar USD (%35,4 düşüş)
 • Turbo jetler: - 14 milyar USD (%157.8 artış)
Küresel ticarette Amerika'nın dış ticaret açığı en hızlı artan ürün grupları: turbo-jetler (%157.8), otomobil parçaları ve aksesuarları (%102.7), ilaç karışımları (%67.8) ve muhtelif mobilyalar (%65.5).

2010'dan bu yana, ticarete konu olan ürünlerinden iki tanesi düşüş kaydetti. Amerika'nın ham petrol için dış ticaret açığı i%55.7 azaldı, TV alıcıları, monitörler ve projektörler ise %35.4 azaldı.


ABD'nin en çok dış ticaret fazladı verdiği ülkeler
2017 yılında ABD, aşağıdaki 10 ülke ile gerçekleşen karşılıklı ticaretinde 130.4 milyar USD lik dış ticaret fazlası verdi. ABD ile bu ülkelerin ihracat ve ithalat rakamları tek tek karşılaştırıldığında arada oluşan artı değere göre aşağıdaki sıralama oluşmuştur.
 • Hong Kong: 32.3 milyar USD (2010'dan bu yana %46 artış)
 • Hollanda: 23,8 milyar USD (2010'dan bu yana %39.9 artış)
 • Birleşik Arap Emirlikleri: 15.5 milyar USD (2010'dan bu yana %47.7 artış)
 • Belçika: 14.4 milyar USD (2010'dan bu yana %49.5 artış)
 • Avustralya: 14,3 milyar USD (2010'dan bu yana %9,9 artış)
 • Singapur: 10,1 milyar USD (2010'dan bu yana %10.7 düşüş)
 • Brezilya: 6,6 milyar USD (2010'dan bu yana %37,1 düşüş)
 • Panama: 6 milyar USD (2010'dan bu yana %5.8 artış)
 • Arjantin: 4,5 milyar USD (2010'dan bu yana %34.2 artış)
 • Dominik Cumhuriyeti: 2,9 milyar USD (2010'dan bu yana %4.1 artış)

2010'dan 2017'ye kadar ABD’nin yüzde bazında dış ticaret fazlası oranını en çok arttırdığı ülkeler: Belçika (%49.5), Birleşik Arap Emirlikleri (%47,7), Hong Kong (%46 artış) ve Hollanda (%39.9).

2010-2017 arası dış ticaret açığı oranını en çok düşürdüğü ülkeler; Brezilya (%37.1) ve Singapur (%10.7)


ABD'nin en çok dış ticaret açığı verdiği ülkeler
ABD, 102 ülke ile ticaretinde dış ticaret açığı verdi.. Aşağıdaki 10 ticaret ortağı, 2017 yılında ihracat ve ithalat rakamları karşılaştırıldığında ABD’nin 795,5 milyar USD dış ticaret açığı vermesine sebep oldu. Liste incelendiğinde tüm ülkelerle dış ticaret açığının artmış olduğu gözleniyor.
 • Çin: -395,8 milyar USD (2010'dan bu yana %36 artış)
 • Meksika: - 74 milyar USD (% 7.9 artış)
 • Japonya: - 72.2 milyar USD (% 14 artış)
 • Almanya: - 66.7 milyar USD (% 84.5 artış)
 • Vietnam: - 40.3 milyar USD (% 230.5 artış)
 • İrlanda: - 38.3 milyar USD (% 43.6 artış)
 • İtalya: - 33,1 milyar USD (% 116.9 artış)
 • Malezya: - 25.3 milyar USD (% 101.8 artış)
 • Hindistan: - 24.9 milyar USD (% 117.3 artış)
 • Güney Kore: - 24.9 USD (% 111.2 artış)

Amerika’nın karşılıklı ticaretten doğan en büyük dış ticaret açığı artışı Vietnam ile yaşandı % 230.5’a yakın, Hindistan ile % 117.3’a yükseldi, İtalya ile % 116,9 artış, Güney Kore ile % 128’e ve Malezya ile % 101,82e ulaştı.


ABD, GTS programı
ABD, pek çok ülkeye uyguladığı GTS (Genelleştirilmiş tercihler sistemi) 1974'te yürürlüğe giren ve yıllar içerisinde çeşitli ülkeler ve ürün grupları eklenerek genişletilen program, aralarında Türkiye'nin bulunduğu 1120 ülkeye, gelişmekte olan ülkeler statüsü tanıyarak, 5000 civarında ürün kategorisinde, ABD’ye gümrük vergisi ödenmeksizin ihracat yapma şansı tanıyor.

ABD yönetimi, 31.12.2017’de süresi dolan GTS’yi henüz uzatmadı. ABD basınından, özellikle Hindistan gibi büyük ekonomilerin artık gelişmekte olan ülke statüsünden çıkarılması gerektiği, bu ülkelerdeki nüfus/gelir dağılımı dengesizliğinin ve fakirliğin ABD’nin sorumluluğunda olmadığı gibi görüşler dile getiriliyor.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder